15. 03. 20
posted by: Super User
Pogodaka: 14777

Stručno medicinsko osoblje Doma, prati zdravstveno stanje korisnika, i preduzima mere lečenja, medicinske nege i podrške. Medicinska nega i lečenje dostupni su svim našim korisnicima 24 sata dnevno.

Medicinski tim čine: lekar, glavna medicinska sestra, više i srednje medicinske sestre, fizioterapeuti i negovateljice.

Korisnicima se pružaju usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite, kao i pojedini vidovi specijalističke zdravstvene zaštite, kroz konsultativne preglede. Sprovodi se opšta i specijalizovana medicinska nega, u zavisnosti od procenjenog stepena podrške, za svakog korisnika u Domu.

Za korisnike Doma “MeliorVita” Zemun, kojima je potrebna intenzivnija medicnska nega i lečenje obezbeđen je smeštaj u stacionaru, koji se nalazi na posebnom spratu, i opremljen je u skladu sa namenom.

U stacionar Doma smeštaju se korisnici, koji nisu sposobni da se samostalno brinu o sebi, zbog čega im je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć od strane medicinskog i negovateljskog osoblja svih 24 sata. U stacionaru se sprovodi medicinska nega i lečenje, podela propisane terapije, sprovode se mere za sprečavanje komplikacija od dugotrajnog ležanja, česte promena položaja tela korisnika, kontrola vitalnih funkcija (pritisak, puls, temperatura), obrada rane, stome, plasiranje i ispiranje katetera, i druge intervencije.

Korisnici koji su smešteni u stacionaru imaju neophodan mir, i kompletnu brigu oko održavanja lične higijene, poseta frizera, pedikira i korišćenje drugih usluga.

Dom za stare u Beogradu